Kulturin program

  0
  40

  Februarie 10, 2018

  7:00 pm / 9:00 pm

  Venue

  Kulturnata Kašta-Stár Bišnov


  255

  KULTURIN PROGRÁM ZA FARŠÁNGJI
  MAŽĆIJA KOR JÁKU RONKOV I ANSÁMBALA PALUĆENKA VU PUZVEVAT
  NA IDIN PROGRÁM SAS PESMI, ŠALNI I MLOGU SMEJ

  U SABUTA UD 18 SAHÁTE U KULTURNATA KAŠTA JÁKU RONKOV
  UD STÁR BIŠNOV

  VU ČEKAM!

  U PUNDELNIC 12.02.2018 SAS POCNIVANJ UD 16 SAHATE ZA SE DARZI KARNAVAL ZA DICATA I MLADITE I UD 18 SAHATE zA IMA TRADITIONALNOTU GURASTU VINU NA OKULU OGANE.