FARŠÁNGJI 2015

  0
  35

  Februarie 14, 2015

  11:00 am

  Venue

  Kulturnata Kašta-Stár Bišnov


  255

  U sabuta 14 februára u 18 h u Kulturnata Kašta za se darži kulturin prográm za faršángji ! vu čekam sas šalni, pesmi ,igri ,mošule i dubra ole!
  U pundelnić 16 februára sas počnivanji ud 16 h u Kulturnata Kašta sas pumušta na Obštinata Stár Bišnov i UBBR za se organizira karnavál za mládi i stári. I pu ubičaja večera kulu 18 h za možit da se ugrejti sas idno pahárce guraštu vinu pukraj ogane ud napreć Kulturnata Kašta i sas dubra muzika !
  Vu Čekam!