BAL ZA FARSANGJI

  0
  44

  Martie 2, 2014

  12:00 pm

  Venue

  Kulturnata Kašta-Stár Bišnov


  255

  U nedele 2 marta taz gudina sas pocnivanji ud 13 sahate Mazcija Kor ud Star Bisnov i urizde idno narudnu veselji na kujetu moj da se upisat mladi i star, menen i gulem.Na tuj veselji sa puzvani da pejat TEO BAND a veselata atmosfera, martenicite [al ci kacetu se duma na palcenscji, martisorete] za bajat usegurenini ud stavvete na Mazcija Kor .Idno mestu kustuva sto lejaPo vise detaliji al ci kojtu isti da se upisi da se javi naslednija numer ud telefonj 0731333532-Pali Velcov.