ULTIMELE ARTICOLE

Cinecultura – ediţia a opta

Festivalul de film Cinecultura, organizat de Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea Politehnică Timişoara aflat la cea de-a opta ediţie, a reunit şi...

125 gudišnija jubilej na čarkvata ud Vinga

Tazi gudina, na praznika na Svetotu Trojstvu, kojtu se-j pádnal na 11 juni, rimo-katoličánskata čarkva ud Vinga ij navaršila 125 gudini ud katu ij...

Purudénjétu na svetija Iván Kraštitelj (24 juni)

Iván, puznát sas imetu „Kraštitelj“, ij sin na Zaharija i na Elisabeta. I dváta mu rodnici sa bili ud misnićsćija rod na izbránija nárud. Puznávami...

„Brašancé“ u Bréšća

Na Praznika „Presvetotu Telu i Krav Isukrastovi“ – „Brašancé“, Isus mu spumeneva za véčnija žuvot i za náčina pu kojtu možim da stignimi vaz...

Svetite apostole i mačenici Pétar i Pável (29 juni, Petrovdenj)

Praznika na sv. sv. Pétar i Pável ij idin ud náj- gulemite i náj-taržestvenite práznici ud preku celata liturgična gudina. Tozi práznić se pujaveva...

Ministrántete na upruštinjé u Rágjne

Idno hubanku i haznuvitu sreštenji sabire sas rádust seku gudina Ministrántete ud Diecezata ud Timišvár, Arád i Caraş Severin na upruštinjé u hubankotu i...

„BRAŠANCÉ 2017“ U STÁR BIŠNOV

Brašancé ij idin ud náj-hubanćite i ubičeni práznici megju krastijánete katoličáne ud celija svet. Tozi ij praznika na Presvetotu Telu i Krav Isukrastovi, ij...

Sveta ud pukraj námu, IX

U tozi broj na Náša glás, u rámkite na rubrikata Kalejdoskop – Mozajk, prudalževam s kasotu pregladvanji varhu bloga izmudrin i krašten Sveta ud...

Glávnija denj na čeleka

Májćata dite gá purudi, Ud bulevi se utkupi, zabrávi. Gá dévet meseca izmenat I bulevite ja uluvat. Májćata dite gá purudi, Na gradite milnu ji pregarni, gudini Ud sve...