24 máj – Denj na balgarskata prosveta, nauka i kultura i...

Na usnova na Zákuna no. 100 ud 7 máj 2015 g. (sazdádin na iniciativa na náša bivš deputát, gusp. Nikola Mirkovič), 24 máj ij...

Festivála-konkurs „Lada cu zestre“ – okražnija etáp

Orgániziran ud Okražnija savet Timiš i Centara za kultura i izkustvu Timiš, na 6 i 7 máj se-j daržál u stolicata na Banáta –...

Faršángjitu

Ud dite gá áz se prumisla nekać, Tozi práznić mi-j harésval sekać. Gá dod’ mesec február nit’ ni se uset’, Skoru za bad’ faršángjitu tuka...

„Faršángji 2017“ u Dénta

Banátsćite balgare ud Dénta sa se izprebráli u Balgarskata kašta ud Dénta, u sabuta posle pládne u 2 saháte, za zágjnu da se useštet...

„Faršángji 2017“ u Bréšća

Práznić na veséljétu, na smeha, na šalnata, na pesmata, na igrata – “Faršángjitu 2017“ ij prebrálu u Balgarskata kašta ud Bréšća, u sabuta véčár,...

„Brašancé“ u Bréšća

Na Praznika „Presvetotu Telu i Krav Isukrastovi“ – „Brašancé“, Isus mu spumeneva za véčnija žuvot i za náčina pu kojtu možim da stignimi vaz...

Ansámbala „Slávjak“ na praznika na grada Pliska

U perioda 30 april – 3 máj, deputáta na balgarskotu malcinstvo ud Rumanija, gosp. Mihaela Csokany, ij bilá pukánata da zémi del na praznika „Denite...

„Faršángji 2017“ u Arád

Faršángjitu u Arád se-j daržálu u nedele 26.02.2017 g. i ij počnalu sas tuj, či banátsćite balgare ud Arád sa zali del u 13...

Na Lázarica u Bréšća

Pu stár nárudin običáj, seku gudina gá dodi prulećta, u sabuta napreć Vrabnica, na Lázarovdenj, pu ulicite na sélutu Bréšća nasekade se vidat mumičita...

ČESTITA BÁBA MÁRTA!

Pu stár običáj, na 1 Márt simvoličnu pusreštemi prulećta. Sled idna studéna i dalgja zima i náj-manenata guraština mu právi rádustni. Prirodata (naturata) se...

RECENTE

RECOMANDATE