Sveta ud pukraj námu, I

U predičnite dvá broja na Náča glás, u rámkite na rubrikata Kalejdoskop – Mozajk, sam vu predstávila idin sassém kas materiál svarzan s mojte...

Grada Timišvár izbrán za „Evropejska stolica na kulturata prez 2021 g.”

Iniciativata „Evropejska stolica na kulturata” ij bilá prejata još prez meseca juni 1985 g. ud Saveta na ministerete na kulturata ud Evropejsćija sajuz. Tazi...

„KOLADA 2016“ U SMIKLUS

Na 25 december 2016-ta gudina na gulemija i radusnija Praznic na Purudénjétu na Isukrasta, s pocnivanji ud 12 sahate, u katolicanskata carkva ud Smiklus...

Koladin koncert u Timisvar

S pumusta i organizirvanjétu na Balgarskotu Druzstvu ud Banat - Rumanija, radustnu prejati u Bozijata kasta ud guspudina dekan i kanonic Gjuka Augustinov, u...

RECENTE

RECOMANDATE