KALEJDOSKOP – MOZAJK

U tazi statija na nuvinata „Nasa glas“, ud pocnivanjétu na 2017 gudina, vu predlagam nekolku pismeni hurti ud mujéte miselji svarzani s 40- gudisnija mi punizin prinos kantu banatskata balgarska kultura, siga, sled navarsvanjétu...

RECENTE

RECOMANDATE