125 gudišnija jubilej na katoličánskata čarkva ud Vinga

0
102
  • Na 11 juni, praznika na Svetotu Trojstvu, rimu- katoličánskata čarkva ud Vinga navaršva 125 gudini ud tejnotu pusvetevanji na Svetotu Trojstvu. Sas tazi prelega, u Vinga se organizirvat slédnite prujávi:
  • U sabuta, 10 juni 2017 g., s počnivanji ud 11 saháte, u rimu-katoličánskata čarkva ud Vinga za se darži simpoziuma sas temata: „Čarkvata, mestu za pubožnusti i za kultura“
  • U nedele, 11 juni 2017 g., s počnivanji ud 11 saháte, práznična Sveta Missa.