Bábnotu mumiče

0
104

Gá se izprat nekupać bábi sas deda, Kát’ dedu se meše u žénsćite rabot’ –
Bábi ij počnala da mi právi klinsći „trite reda“ Pa dedu ji dáva druga rabota gá god.

Pa tugáz tá treba napusni palćenskotu, A posle šij du kasnu večera i po-natáta,
Či to nijé više kača zime u gustenstvotu, Du čitvartak ij trebalu da sa gutovi kalbáta.

Kát’ tá znáji, či méne mlogu mi-j drágu Vaz dicáta da sam i áz u reda,
Či áz za néja sam idno blágu, Mi-j za vaz néja furt da seda.

Kat’ ij blá bábi manena ij štela i tá da ima, Ama ne imála nikade dosta novce,
A tejnite sa dumali: „Za te buli kuréma, Ali baštá ti more-s’ purdadé ovce“.

Čán PEJOV-BÁćVA
Bréšća