Simpozium „Dene na balgarsćija jazić”

0
110

Na 20 máj 2017 gudina, Muzeja na Balgarskotu Malcinstvo ud Rumanija si-j utoril vratáta za sate unezi, kujatu sa žélili da gu puhodat. U 2 saháte posle pládne, u gulemata sála na muzeja ij bil organiziran simpoziuma „Dene na balgarsćija jazić u Rumanija“, sas kojtu se-j utoril praznika na „Denite na balgarskata kultura“.

 

Simpoziuma ij bil utkrit sas pozdrava na predsedátela na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija, gusp. Miki Markov, kojtu, u négvata reč, ij pudbelezal, či banátsćija balgarsći jazić ij idin mlogu stár knižovin variánt na savremennija balgarsći jazić i toj ij uistena idin jazić, a ne sámu dialekt.

Ánka Budur ij predstávila idna kasa sinteza na istorijata na banátsćite balgare i na sélutu Stár Bišnov.

Na tozi simpozium sa zali del i predstávitele na Obštinata ud Stár Bišnov zájdnu sas zamestnika na birova, Adrián Budur i birova Bono Kukalán, kojtu ij puzdrável prebránite ij gji-j dekal da se brigosvat i da zapázat banátsćija balgarsći jazić.
Sas tazi prelega sa zali hurtara deréktura na liceja „Sv. sv. Kiril i Metodij“, gusp. Ioan Tămaş i guspudin parok Péri Velčov.

Za uputrebuvanjétu na balgarsćija i na banátsćija balgarsći jazić mu-j hurtuval guspudáre Stépan Velčov, glávin redáktor na nuvinata Náša glás, a za stárite hurti i za upázvanjétu na jazika mu-j hurtuval guspudin Jáni Vasilčin, kojtu i napisal mlogjije knigji i kalindáre.
Megju tezi reči tri mumičita učeničći ud liceja „Sv. sv. Kiril i Metodij“ preprávini ud prof. Káti Gánčov sa deklamirali dve hubanći poeziji.


Gosp. prof. Marijka Párvan, kujatu dalgji gudini, ij prepudávala balgarsći jazić i literatura, mu-j hurtuvala za tuj, kujétu ij obštu u banátsćija balgarsći i u savremennija balgarsći knižovin jazić, za Kiril i Metodij, sazdátele na bglagolicata i za dene 24 máj, denj na kojtu, s počnivanji ud 2015 gudina, se praznikuva oficiálnu „Dene na balgarsćija jazić u Rumanija“.
Mládite ud ansámbala „Palućenka“, preprávini ud gusp. Páli Velčov sa predstávili dvá tánca, a na krája na simpoziuma Miki Mirkovics mu-j predstávil pudrobnusti ud banátskata balgarska nusija.


Na tozi simpozium ij učástvala i nášta deputátća, gospugjata Mihaela Csokany, kujatu ij puzdrávela prebránite i, sas tazi prelega, ij darila na Muzeja na balgarskotu malcinstvo ud Rumanija idna kopija ud privilegijite dádini na sélutu Stár Bišnov, a na liceja „Sv. sv. Kiril i Metodij i na ansámbala „Palućenka“ pu idina hubanka kartina izrábutina ud mládi bišnovsći hudožnici.

Rául ČOKANJ