Velikdenj 2017 u Smikluš

0
112

U nedele 16 april 2017 gudina, na Velikdenj – gulemija práznić na Uzkrasnénjétu na Guspudina Isukrasta –, u katoličánskata čarkva ud Smikluš, s počnivanji ud 12 saháte, ij bilá udslužina idna Sveta Liturgija na balgarsći- palćensći jazić.
Svetata Misa ij bilá udslužina ud guspudina dekán Velčov Pérku, kojtu prudalževa na dálja da dváde da služi misi na náša rodin jazić na balgarete- palćene ud Smikluš.
GuspudinVelčov ij kazal u predikata za čudésata na Uzkrasnénjétu na Isukrasta ud martavite, kujétu zlamenuva idinstvenata nadežde na horata.
Velikdenskata svešt ij simbol na Uzkrasnatija Spásitel. Apostolete u unuj vreme ni sa razbráli tájnata na uzkrasnénjétu i za tuj sa bili žálni, spured či tija sa zabrávili, či Isus ij ubićál či za uzkrasni.
Krastijánsćite trádiciji ud sate vekove zabelezvattuj, či Blažéna Divica Marija ne utišlá vaz groba sutirnata na Velikdenj. Isus Se-j javil náj-parenj na Blažéna Divica Marija sled Négvotu Uzkrasnénji i tá, kaćétu ij upázila sate tájnusti u tejnotu sarci, taj ij zapázila i tájnustta na uzkrasnénjétu.
Zura na Velikdene na Uzkrasnénjétu na Isukrasta mu kázva, či Isus i na dálja žuveji u verata na Čarkvata i kraluva u Euharistijata (u Ultársćija Sakraménat), taj kaćétu Toj ij kázal „Tuj ij Mojtu telu“…

 

Zura na Velikdene svedoči, či Isus žuveji u seku čeleć aku toj Gu prejémi u négvotu sarci i ni Gu izgoni ud tám sas négva egoizam i falosust.
Istenskata Velikdenska radust ij tazi, či vervami či Isus ij uzkrasnal i žuveji. Toj ij naša Guspudin ij Spásitelj. „Aku vervami, či Isus ij uzkrasnal ud martavite tugáz treba umenémi mlogu neštu u náša žuvot“, pu kaćétu ubážde sveti Pável u idno ud négvite pismá. Aku vervami či Isukrast ij uzkrasnal, aku vervami či smi utkupini, treba se daržimi sami sébe či smi martavi za greha i smi žuvi u Isukrasta. Treba da žuvejimi istensći sas žuva i jáka vera
u Isusa u punizna mila i nadežde.
Velikdene ij idin rádusin denj, kojtu sate krastijane gu praznikuvat véć ud kulu dve hiljádi gudini. Uzkrasnénjétu na Isusa i zapálinata sveta svešt pukázvat istenskata krastijánskata vera, ulivat rádust, blažénstvu i milusti u sarcáta.

Elena KELČOV