Makár, či se-j daržálu na 1 april, Meždunárodnotu izprevárvanji pu tenis na mása ud Stár Bišnov, ne bilo nikak idna šála ali laža, negu idno serioznu i hubanku izprevárvanji.
Tazi gudina, tuj prijátelsku izprevárvanji pu ping-pong, orgániziranu s pumuštta na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija i Obštinata Stár Bišnov ij stignalu na čitvartata edicija. U Kulturnata kašta ud Stár Bišnov sa se izprebráli u parvija denj ud meseca april, sabuta, u 10 saháte, ljubitele na tozi tolkuz populárin sport pu sveta, igréce ud Rumanija (Stár Bišnov, Bréšća, Vinga, Arád, Smikluš, Timišvár) i ud Balgárija (Bardárski gerán).

Turnira ij bil utkrit ud deréktura na Kulturnata kašta, Páli Velčov (orgánizátor na tuj izprevárvanji), kojtu ij puzdrável sate prebránite, bišnuvene i gustene, ud négvotu ime i ud imetu na birova na Stár Bišnov Bono Kukalán, kojtu makár či ubiče da igráji tozi sport, ne mogal da badi na tozi turnir. Puzdrável ij specijálnu grupata ud Balgárija, kujatu sa dušli zájdnu sas birovćata na Bardárski gerán, gospugjata Svetosláva Krasteva.

Razdeléni na tri grupi: mončita, mažje (nád 25 gudini) i mumičita i žini, sled dalgji i hubanći prijátelsći igri, kasnu sled pládne, finalistete sa bili nagradéni, a sate učástnici sa dubávili pu idna diploma za spomen ud „IV- ta edicija na Meždunárodnotu izprevárvanji na ping-pong ud Stár Bišnov“. Idin pozdrav za sate prebránite ud starnata na nášta deputátća Mihaela Csaokany, ij predál tejna savetnić – Rául Čokanj, kojtu zájdnu sas deréktura na Kulturnata kašta – Páli Velčov sa pudarili diplomite, prijátelsćite kupi i nagrádite (pu idna paleta za ping-pong na seku ekipa ud spumenatite mestá). U grupata na senjorete, kampione sa: Ámer Šehabi (Bréšća) – parvotu mestu, Adrian Iliuţă (Smikluš) – drugotu mestu i Marius Fetti (Smikluš) –
tréćotu mestu.
U grupata na žuniorete klasiranite sa bili: Dárius Bobojčov (Stár Bišnov)
– parvotu mestu, Fabián Velčov (Stár Bišnov) – drugotu mestu i Andrei Himmelbah (Vinga) – tréćotu mestu.
U grupata na mumičita i žini sa se klasirali: Áni Todorovič (Vinga) – parvotu mestu, Amálija Mlekov (Stár Bišnov) – drugotu mestu i Gloria
Čokánj (Smikluš) – tréćotu mestu.
Speciálni nagrádi sa dubávili: Nikola Kojov (predsedátel na filijálata Arád) – za náj-stárija igréc na ping-pong i Glorija Čokánj (III-ja klás, Smikluš) – za náj-mládata igréčća na ping-pong.

Tuši PETKOVŠEHABI