Mesajul Excelenţei Sale Martin ROOS, episcop de Timişoara, cu ocazia Solemnităţii Învierii Domnului – Sfintele Paşti 2017

0
99

CURIA EPISCOPALIS TIMISOARENSIS
Episcopia Romano-Catolică/ Római Katolikus Püspökség / Bischöfliches Ordinariat

Iubiţi fraţi şi surori în credinţa creştină,

Sfintele Paşti sunt sărbătoarea încrederii, sărbătoarea unui nou început asemănător celui pe care îl putem observa şi afară, în natură, în săptămânile acestea. Însă, aproape proverbialul ciclu neîntrerupt al morţii şi renaşterii, cântat adesea de poeţi, ar fi mult prea puţin, prea slab, pentru a putea fi viabil. Fundamentul pe care se clădeşte credinţa noastră creştină, în care este ancorată speranţa noastră, este însăşi moartea şi învierea lui Isus Cristos, mântuitorul nostru.

El, Cel bogat, S-a făcut sărac de dragul mântuirii noastre, a luat chip omenesc şi a acceptat să fie părtaş la toate eşecurile noastre, a luat asupra Sa toate păcatele şi, prin aceasta şi toate nevoile noastre; da, El însuşi S-a făcut părtaş cu noi de suferinţe şi de moarte, împăcându-ne prin acestea toate cu Dumnezeu şi cu semenii noştri, prin ispăşirea înfăptuită pe lemnul crucii. Prin rănile Sale sfinte, am fost mântuiţi (cf. Is 53,5). El, a devenit pentru noi, salvatorul, mântuitorul lumii!

Din acest motiv, crucea şi mântuirea Domnului şi Mântuitorului nostru sunt centrul şi temelia credinţei noastre; Acela Care a murit pentru noi pe Cruce, iar apoi tot pentru noi a şi înviat din morţi, El este Unul şi Acelaşi, este Unicul, este puterea din care trăim şi pe care creştem, în care ne încredinţăm cu viaţa noastră creştină. Aceasta este şi vestea adusă şi lăsată nouă drept moştenire de către apostoli; este profesiunea noastră de credinţă încă dintru începuturi: creştini fiind, suntem chemaţi să sărbătorim an de an moartea şi învierea Lui Cristos, reafirmându-ne astfel credinţa în El.

Primii creştini Îl vedeau în Isus Cel Răstignit pe Mielul de ispăşire, pe acela care, încărcat cu păcatele poporului lui Israel, neamul Vechiului Testament, era alungat în pustiu pentru a pieri acolo, drept sacrificiu reparatoriu al iudeilor către Dumnezeul lor. Din această postură însă, Cristos, Mielul Lui Dumnezeu, nu S-a jertfit pe altarul Crucii doar pentru păcatele un singur popor, ci pentru acelea ale tuturor neamurilor şi ale tuturor oamenilor; astfel Dumnezeu a acceptat această jertfă şi L-a aşezat pe Cristos, la un loc de cinste, alături de Sine, la dreapta Sa, recunoscându-L drept Mesia, drept Unsul Domnului. Îl mărturisim deci, pe bună-dreptate pe Acest Isus Cristos, ca fiind Domnul şi Mântuitorul nostru, deoarece pe El L-a confirmat Dumnezeu şi L-a primit ca jertfă pentru noi toţi.

Creştini fiind, suntem oamenii unui optimism adevărat, tocmai datorită cuvintelor Lui Cristos: Nu vă temeţi, căci Eu am biruit lumea! (Cf. In 16,33). Faptul că anul acesta putem celebra Paştele împreună cu aproape toţi aceia, care se numesc pe sine creştini, se datorează pur şi simplu calendarului. Aceasta nu trebuie însă să micşoreze bucuria noastră, fiind totuşi un semn al faptului că, dacă am dovedi mai multă înţelegere, mai multă umilinţă adevărată şi mai multă iubire frăţească vie, atunci cu siguranţă am putea serba mereu împreună cea mai mare sărbătoare creştină. Însă ceea ce azi nu este, nu înseamnă că nu se poate înfăptui mâine!

Cu încredere în puterea Lui Dumnezeu, să ne dorim reciproc ca tăria şi harul Său să ne însoţească în aceste zile binecuvântate ale solemnităţii Învierii: Cristos a înviat! Adevărat a înviat!

Timişoara, în Duminica Învierii, a Anului Domnului 2017

† Martin,
Episcop de Timişoara