Единственият румънски депутат от български произход посети Русе по покана на НЧ „Христо Ботев“

0
172

По покана на Народно читалище „Христо Ботев – 1908“, на
посещение в Русе бе единственият депутат с български произход в
румънския парламент Михаела Чокани. Председателят на културното
средище Вяра Косева запозна гостенката с дейността на читалището,

една немалка част, от която, е свързана със сътрудничество и културен
обмен с организации в Румъния.
По случай 24 май, Михаела Чокани ще изпрати покана на читалище
Христо Ботев да посети областта Банат в Румъния, където живеят около
10 хиляди етнически българи. Тя ще съдейства и за посещението на група
от читалището в градовете Галац и Браила на първи и Втори юни.

http://www.kiss13.ne