Práznić na balgarsćija jazić u Rumanija

0
88

Sas prelegata na Praznika na balgarsćija jazić u Rumanija, Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija organizirva slédnite kulturni prujávi:
• U sabuta, 20 máj, u Muzeja na balgarskotu malcinsatvo ud Stár Bišnov, s počnivanji ud 10 saháte, sti pukánati na kulturnata prujáva „Dene na utorinite vratá“;
• U nedele, 21 máj, se praznikuva dene na banátsćite balgare ud Smikluš. Praznikuvanjétu počniva s idna Sveta Missa udslužina u 16 saháte u katoličánskata čarkva ud Smikluš, sled kujatu, s počnivanji ud 18 saháte, u Letnata gradina sti pukánati na idin hubanći folklorin prográm predstávin ud ansámblite na B.D.B. – R. Aku vremeto ni šté dupusni da se darži na letnata scena, tugáz spektákala za se darži u festivnata sála ud na obštinata ud Smikluš;
• U sreda, 24 máj, u 16 saháte, u „Sala Barocă“ ud Muzeja na izkustvotu ud Timišvár (ud Piaţa Unirii), Detsćija hor na Balgarskotu Nacionálnu Rádio za darži idin koncert puklunén na Dene na balgarsćija jazić u Rumanija;
• U čitvartak, 25 máj, u 11 saháte, u Kulturnata kašta ud Stár Bišnov, Detsćija hor na Balgarskotu Nacionálnu Rádio za darži idin koncert puklunén na Praznika na balgarsćija jazić u Rumanija i na bišnovsćija licej
„Sv. sv. Kiril i Metodij“.