Udkolešin „palćensći“ žuvot

0
119

Dedu Slávku i bába Pétra sirumáse sa b’li,

Palćene stári biz dicá, vájda usemset gudišni.
Idin denj, stárija išti na bába neku lej da mu dadé,

A tá véć znáji, či mu treba za u birta da utij.

 

Pa se baláka iz džibove, da si nameri karpičetu,

Sigá-j dváde na pameć, či gji-j stagnala u varzelčetu,

Da mu dadé dvá leja, da si kupi idin déc,
Či lel nijé toj vájda, náj-sétnija slepéc.

 

Dedu Slávku se-j zarádval kat’ ij videl lejvete,

Za se pufáli gá stigni, s kulelotu, vaz dedvete.

Negu nijé sámu tuj, či i cigárčita mu treba,
A birtáše rićijata mu-j nalel i gu pita još kako slédva?

 

Taj se misli, či ud nikotina némaš cera,
Pa mu-j dál idno pakétče biz lejve, taj na vera.

Dedu Slávku gu glade i sámu slága uši,

Pakéta gu utváre, či véć taj mu se puši.

 

A bába Pétra za naprávi málku „pupára“,
Či ima suv hleb ustánat tám vaz almáre.

Ud kumšijćata-j zala bába nazájam,

Garnéc palin sas zélena čurba, či-j fájan’.

 

E taj sas tezi stárite, dét’ sa žuveli u ul’cata sétna,

Pa sa bili sirumáse zaistu kača ucéta;
Gá-j blo práznić, ne znájali za jádenj’ kako da naprávat.
Bába-j hodila na denj, za málku sirenj’ al’ slaninka da dubávat.

 

Dedu Slávku si-j dušal pa homa za vičére

Studénu jádenj’, ustánatu još ud uščére;
I si zapáli cigáre, ud gore staklotu na lampáša,
Či stárata ij nalela báš vatre zajtin idna čáša.

 

A kaštičetu-j b’lo takozi, sas péndžari manen’,

Dedu Slávku ij bil više pate kača sanin,
A Petra-j b’lá častu pate jáku brigosna
I homa koče se ugreji, treba se varosva.

Čán PEJOV – BÁĆVA
Bréšća