Novaca

0
107

Novac, novac,
Na čeleka hubavu ali hargjevu práviš,

U džéba ali u bugjuláre toj te nosi,

 

Nedgji mlogu te imat, u sandak te prebiret,
Drugjije sas tažka rabota tažku te namerat.
Čeleka ud katu ij na sveta Tébe te haznuva.

 

Taj se-j naučil čeleć, či biz novac ni moj’,
Vájda ud Boga toj ij storin taj.
Máj seku čeleć cel žuvot za novac rábuti Za žuvota, za dalgji gudini da gu darži.

 

Kaćé da riča, čeleć gá se razbuli,
Mu treba mlogu novac za da se ceri.

 

Mlogu novac aku némaš,

Za bedevá vazi doftur utidiš.

 

Novac, novac, nikade da ni si dvádel,
Či nikajélstvu čeleć na čeleć ni bi imál. Tolvaje se pudignat,
Náj-više nušća čeleka rubulisat i lejve trasat.

 

Bandite, ubijnici drogve ali utráva purdávat,
Sámu mlogu novac da naprávat.
Na mlogjije dicá glavite nji usmutat, muzaka razbulat,
Žuvotnjiij skasat i za kasu vreme gji umurat.

 

Novac, novac ud di si dušal?
Da bij mogal áz bij te zagubil, Ama nisam kadarin,
Sámu more te haznuvam.

 

Docka SÁLMAN
Bréšća