Velikdene ij blizu

0
139

Smi u post i se smaleva puléku nuštta, Velikdenj varvi sas svetlust ud svišta. Stepem sas nadežde pu tozi slávin pać, I se spumenevam za Isusvite mać’.

Dicá čekat da pázat sas pušći ud darvu, Da flezat u Božija grob, vaz Isusa parvu. Tija se umenevat po na častu sas red,
Na glavata, fira ud paralijčitu nji svet’.

U čarkvata se moli Boga i križin pać ima, Da slédim Isusa pu pate i makata Négva.
I biz da se usetimi radustta stigni du nám’, Na idnaž s uzkrasnénjétu Isukrastovu tám.

Čarkvata-j palna na tozi speciálin moment I horata družstvenu pejat pesmite s talent.

Horata se puzdrávet: „Isus ij uzkrasnal!” A drugjije utguváret: „Zajstu-j uzkrasnal!”

A posle se čukat sas ufárbini jajcá, U familijata i iz ulicata megju dicá. Tija se rádvat sas jajcá gá se čukat,
Pa aku moži ondz’ drugjija da gu prečuka.

E tuj se-j dugudilu napreć s 2000 gudin’, Spásitela sas sulica prubodnat ij bil; Umrel ij na križa i sveta-j spasil,
I učenicite dálja na dubro-j učil.

Velikdene – práznić náj-gulem ud sate! Ud redum varvat hora sas dicá iz pate, Tija ištat sate na misa da utijat
I u grobištata vaz pukojnite nj’ da se udbijat.

Čán PEJOV- BÁćVA
Bréšća