Hurtata „krajcár“

0
114

Hurtata „krajcár“ zlamenuva „stára austrijska drébna bakareva moneta“. Hurtata varvi ud nemsćija jazić – Kreuzer [= drébna moneta (u pučélu ij bilá srébarna, a po-kasnu – bakareva)], (pu nemskotu pruiznásenji na eu kača -aj- ali -oj-). Monetata ij nazvána taj spured, či ij imála na néja predstávin idin krast (križ), kojtu na nemsći se nariče – Kreuz (viž S k o k 2, 177 i K l u g e-M i t z k a 405)