Nacionálnija denj na Balgárija praznikuvan u Bukuréš

0
68

Na pukánata na Posolstvotu na R. Balgárija u Rumanija, na Négvotu Prevazhoditelstvu, Gusp. Poslánik Todor Čurov, zágjnu sas deputátćata na balgarete ud Rumanija, gosp. Mihaela Csokany, ansámbala „Slávjak“ ij učástval na priema uredén ud Posolstvotu na R. Balgárija sas prelegata na Treti Márt – Nacionálnija Práznić na Balgárija.

Se na tozi denj, 3 Márt – Nacionálnija Denj na Balgárija, na TV predávanjétu
„La Măruţă“ (live) ud televizijata PRO TV, ansámbala „Slávjak“ ij učástval i ij predstávil nekolku ud običájete i del ud folklora na balgarete ud Rumanija i taj ij práznikuval, zágjnu sas zritelete, Nacionálnija Denj na Balgárija.
Za dubrotu preprávenji i predstávenji na mládite ud ansámbala „Slávjak“ treba da zafálemi na novata koregráfća Nádja Šehabi, na Balgarskotu Družstvu ud Banat – Rumanija i speciálnu na deputátćata na balgarete ud Rumanija, gosp. Mihaela Csokany.
Čestit práznić, Balgárijo!

Raul ČOKÁNJ