Čista sreda (Pepelenji)

0
79

Sas čarkovnija práznić Čista sreda (kojtu tazi gudina se-j pádnal na 1 márt) se počniva Gulemija predvelikdensći post, kojtu tráji 40 deni. Na tozi denj se darži ostar post i vernicite hodat na misa za da se „pepelejat“.

Misnika blagusluvi pepelta (skruma), kojtu ij ud izgurenata blagusluvéna rećita ud ménatata Vrabnica i sled svetata misa „pepeleji“ vernicite, toest pusipva sas pépelj (skrum) i naprávi belega na križa na čélutu i ubádi hurtite: „Spumeni se, čeleć, či pépelj si bil i pépelj za badiš“. Etu kako ij ustánalu ud hubanćite zeléni nacafteni klončita ud menatata proleć. I nija smi prelični sas idnija zeléni klončita, nacafteni, hubanći, palni sas sila u prulećta na žuvota. Ama sled idin broj gudini, po-mlogjije ali po-málku tima ud námu, za badimi sámu idin kriváč pépelj.

„Pepelenjétu“ ij idin belegj, ij idno dekanji da zémimi u serioznu tuj vreme na Gulemija post za da se pukájimi i da se prumislimi, či dušata ij sas mlogu po-glávna ud kaćétu telotu.
Gulemija post mu dáva prelega da si učistimi telotu i dušata, da se puprávimi, da se varnimi vaz Boga, da napusnimi greha, da si umenémi
žuvota, da se pumirimi sas Boga.

Tuši PETKOV-ŠEHABI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here