Şedinţa Comitetului Executiv al U.B.B.–R. din 17.02.2017

0
235

Şedinţa a avut următoarea Ordine de zi care, supusă votului, a fost aprobată în unanimitate: 1. Stabilirea datei pentru Conferinţa Extraordinară a U.B.B.—R.; 2. Analizarea şi soluţionarea unor situaţii de încălcare a Statutului U.B.B. R.; 3. Stabilirea unor criterii pentru funcţia de preşedinte U.B.B.–R.; 4. Diverse

La punctul 1 al Ordinii de zi s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, Conferinţa extraordinară a U.B.B.–R. să aibă loc în data de 5 martie 2017, la sala „Adam Müller-Guttenbrunn” din Timişoara, cu începere de la orele 17.00. Totodată a fost stabilită şi Ordinea de zi a Conferinţei: 1. Alegerea preşedintelui şi a Consiliului director al U.B.B.–R.; 2. Aprobarea modificărilor aduse la Statutul U.B.B.–R.; 3. Diverse.

La punctul 2 al Ordinii de zi s-a luat act de faptul că Radulov Petru a comis două ilegalităţi convocând membrii Comitetului filialei U.B.B.–R. Breştea (în 29.01.2017 şi 18.02.2017), fără a avea acest drept, folosind ilegal sigla şi antetul U.B.B.–R. Acesta a fost avertizat verbal şi în scris, urmând ca la următoarea abatere să se propună exluderea din U.B.B.–R. De asemenea, s-a hotãrât retragerea sprijinului organizaţiei noastre pentru consulul onorific al R. Bulgaria la Timişoara, Nacov Gheorghe pentru repetate încălcări ale Statutului U..B.B.–R.

La punctul 3 al Ordinii de zi s-a propus ca cei care candidează pentru funcţia de preşedinte al Uniunii Bulgare din Banat – România să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior, eventual cu masterat, preferabil în domeniile: umanitar, economic sau juridic. De asemenea, candidatul va prezenta un raport de activitate din care să rezulte contribuţia referitor la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a minorităţii bulgare din România (studii şi articole publicate, participări la simpozioane, conferinţe, mese rotunde, activităţi culturale etc.) precum şi o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost arestat sau condamnat. Aceste criterii vor fi propuse şi la Conferinţă, spre a fi introduse în Statutul U.B.B.–R. Propunerea a fost votată în unanimitate.

La punctul 4 al Ordinii de zi s-a propus ca suma alocată filialelor U.B.B.–
R. pentru sărbătoarea „Fărşang 2017” să se majoreze de la 1.500 la 2.000 lei. Propunerea a fost votată în unanimitate.