„FARŠÁNGJI 2017“ U TIMIŠVÁR

0
141

Sigá, brájće (i sistri) ij Faršángji, / Veselet’se mujé drágji…

S tezi stihove ud pesenjta za „Faršángji“ ij započnalu timišvárskotu faršanguvanji u 2017 gudina, tám kadetu se ij daržálu za parva féć, napreć s preku 40 gudini, u stolicata na Banát – sálata ud pukraj Paraćijata na Rimsko- Katoličánskata Čarkva ud Mehála „Sv. Ime Marijnu“ (s pomuštta/pudporkata na misnika Pater Alfons – Rokuš Velčov, saštu s brigosvanjétu i upatvanjétu na idna grupa palućene, na skoru zaduméni u Timišvár, ud kujatu spumenevam: Karol-Matej Ivánčov, Perku Fermendžin, Gjuka Burov i dr.).

 

Na 26 február 2017 g., ud 17 saháte, guspudin parok Gjuka Áugustinov (náša duhovin pastir) ij udslužil idna vičérna za vernicite palućene timišvárčene i tejnite gustene. Sled tuj, ud 18 saháte, u po-gore zabelezanata sála ij započnalu véselotu praznikuvanji, organiziranu ud Balgarskotu Družstvu ud Banát–Rumanija, s puzdravitelnite reči: na prof. Ivánčov Ána-Karolina, predsedátelka na filiálata Timišvár na B.D.B.–R., na gázdata – misnika monsenior Gjuka Áugustinov (kanonić, arhidiákon i dekán), na ek. Mihaela Čokanj, deputátća u Rumansćija Parlament, ud starnata na B.D.B.–R., za balgarskotu malcinstvu ud Rumanija, kaćétu i na dváma parlamentáre: gusp. Iarco Furic, deputát na Demokratičeskotu Družstvu na Slovácite i Čehite ud Rumanija, respektivnu gusp. Iulius-Marian Firczak, deputát i predsedátel na Kulturnotu Družstvu na Rutenete ud Rumanija. Saštu, sa mu upuštuvali s tejnotu učástvanji: guspudin parok Pérku Velčov ud Stár Bišnov, kaćétu i predstavitele ud Francuzćija Kulturin Institut ud Timišvár: gusp. Cyrille Fierobe – direktor, gosp. Delia Crăciun – otguvorničća na Kulturnija Departament i gosp. Mihaela Bărbier – ekonomistka.

U parvija del na kulturno-artističnija prográm ij evoluiral na scenata Guérrasim Dichliev – svetovnu purčut artist mim, s balgarsći korene ud Svilengrád, kojtu ij predstávil májstursći „Monolog s kufera“ – interesni i poučitelni momente ud dramatičeskotu izkustvu (pantomimata).

U drugjija del na tozi prográm ij bil predstávin idin remniv „šalnivo- mošulsći“ prográm.
Na scenata sa evoluirali, parenj, balgarsćite-palćensći dicá i junoši ud vokálnata grupa na ansámbala „Slávjak“ preprávini ud tejna mamáč, Teo Katarov, kujatu sa izpeli pesmi ud banátsćija balgarsći repertoár. Sistrite studentći Sára i Nádja Šehabi sa izpeli pesenjta ud svetovnija repertoár, sas svirenji na orga usigurénu ud Andrei Agache.

Posle ij slédvala scenetkata/skeča „Vaz doftura“, u kujatu sa učástvali sarcáti i talantlivi junoši i mládi ud mladéžkata organizácija na filiálata Timišvár na B.D.B.–R. (tazi gudina,
áutodidákte).

Homa sled tuj, pud mámenjétu i upatvanjétu na Nádja Šehabi, táncovata grupa na „Slávjak“ ij predstávila nárudnata igra – Cigansko horo.

Zavredva da se spumenat imenáta na slávjacite učástvašti na tuj faršánguvanji: Dávid-Péri Áugusti- nov s négvotu sistriče Sára-Antonija, Jáni-Nikoláus Brátan, Marija- Aleksándra Brátan, Dárius-Tiberiu Čokanj, Marija Čokanj, Aleksija Ghilezan, Ána-Kárla Ivánčov, Eduárd Mirčov, Yanis Nákov, Oána- Marija Ránkov, sistrite Aleksándra- Marija i Andreja-Páula Sálman,

Fabián Taloş, Andrej-George Tátov, Tánja-Marija Topčov, Biánka-Monika Velčov. Za žálust, ud različni uzroci (bolest…) sa fálili nekolku slávjaci: Pául Pejov, sistrite Karolina-Teresa i Marija-Joána Veruzab…

U drugjija del na praznikuvanjétu – tombolata, ne fálilu „bakličetu sas vinu/rićija“ preigránu tazi gudina ud slávjačétu Marija Čokanj.

Tréćija i sétnija del na tuj praznikuvanji ij bil bála – nárudnu upuštuvanji i vesélji, sas svirni, tánci…. S gulema rádust i vesélji, dicá, junoši, mládi i zreli sa se uluváli i sa igráli pu ritama na muzikata, sa se upuštuvali s puloganotu jasćé i pićé, a saštu sa stujáli i na hurta kača tugázi gá se hodi na „gustenstvu“.

Izmenalu ij, se duma, či na dubre/hubeve, tuj náštu „Faršángji 2017“ u Timišvár, organiziranu ud filiálata Timišvár na Balgarskotu Družstvu ud Banát–Rumanija… Zafálem izvanrednu mlogu na sate kujatu sa pudpumognali za uriždenjétu na tozi nárudin práznić – sate imenuvanite u predišnite redve, na rodnicite & na stárite rodnici na „slávjacite“, i, nikaćé ne náj na kraja, na gospugjite: admin. Ánka Petkov, red. Niko-Ráci Čokanj, prof. Ána-Marija Čokanj, žurn. Tuši Petkov-Šehabi, Patuška Fránjov, Ána- Marijka Slávin… kaćétu i na guspudárete: dr. Miki Márkov, Stépanku Velčov… no, u paruv red, na Božánskata Pruvidnust!

IvÁnKa

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here