Ud starna na náša Deputát

0
232

Drágji čitátele,

Haznuvam tazi prelega za, prez nuvinata Náča glás, da Vu naznaja nekolku raboti u svazka sas mojta rabota kača deputát u Parlamenta ud starna na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija, kaćétu i sas drugjije raboti, kujatu imat svazka sas náčtu Družstvu.

U paruv red žéla da Vu naznaja, či u Parlamenta sam členka u Komisijata za administrácija. Misla, či bi bilo dubre da imam predstávitele i u náčte selá i váruše ud Banáta. Tezi predstávitele treba da puznávat dubre náša banátsćija balgarsći jazić (hurtuvanji, čatenji i pisanji), balgarsćija knižovin jazić (hurtuvanji, čatenji i pisanji), kaćétu i rumansćija jazić (hurtuvanji, čatenji i pisanji) i da badat lojálni na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija.

U svazka sas izbirenjétu na predsedátela na Balgarskotu Drusžtvu ud Banát – Rumanija, žéla da naznaja sate hora, či áz ni kandidirvam za predsedátel na Balgarskotu Drusžtvu.

Sigá napreć Faršángji se namervam još u vremeto na gustenstvotu. U tuj vreme, nekupać se-j hodilu gustene pu rudbinite. Áz bij štela da izhzanuvam tazi prelega za da puhoda na red filiálite na náštu Drusžtvu i tám da se sreta sas členve ud tezi filiáli. Se nadevam du Faršángji, ali báš i na Faršángji, da moža da puhoda sate filiáli.

Tuj, kujétu žéla da naračem na sate nášte čitátele, kaćétu i da ji ubáda na sate hora sas kujatu slédva da se sreta ij, či: IJ MLOGU GLÁVNU DA BADIMI I DA USTÁNIMI UIDINATI, DA RÁBUTIMI UIDNO I SAS DUBRA OLE, ZA TAJ DA MOŽIM DA SI NAVARŠIM DLAŽNUSTTA KANTU NÁŠTU DRUŽSTVU, KANTU NÁŠA BANÁTSĆI BALGARSĆI ROD!

Mihaela CSOKANY