„Dubre dušli“ u Liznájt

0
137
  1. U idno zaubikulénu ud udi sélu, ud srabsćija Banát, te pusrešte tuk-tám razinisén palćenin sas „Dubre dušli“. Emocijata či za sretiš vájda još nekuj, kojtu da ti purduma na majćina jazić, te vika, te káni sas seku prelega da se varniš.

2. Etu, menatite deni sas rádust i gurašta žélba smi se varnali u Liznájt (Belo Blato) détu právite, dalgji ulici ti spumenuvat
tipiŠnotu banátsku balgarsku rodnu sélu zagnezdinu pukraj uda. Pukraj Šarkvata, kujatu parva se pudáva, sas sarcát palćensći misnić, te právi da se rudiš nanovu gá ti utguvori na toja „Fálin badi Isus“, sas „Uvéć. ~men“.

3. Nazać Šarkvata idna etno kašta, stára, nekupaćšna, te zavarni preku vremeto i se sanuvaš budin, za mig, dite.

4. Merizmata kujatu te pusrešte u tazi kašta ti sabužde spomena na parvite gudini ud ditinstvotu, kugá rodnicite sa te napušteli u brigosvanjétu na stárite – Šuka bába i Šuka dedu. Idna nostálgija ti ublejé sarcito i ne ti da napusniš guraštata soba sas tejna blagáv báneć.

5. Stenite sa ublekani sas našiti cidilniŠeta, kujatu ti razjásnat dene sas naraŠvanjétu, kujétu, s gurašta mila, palćenćite sa ji našivali. „DUBRA SUTIRNA“ te Šeka gá fleziš u prusta.

6. Udrovete šaroći, razdeléni sas tarpéza na srede, te kánat da sadniš i da si puŠiniš u stárata, nekupaćšna atmosfera. Vremeto u tazi stára i palna sas spukojnust kašta, stujé na mestutu. Spomenete idin sled drugji te ublivat i ti se javi napreć uŠite blažénotu, udkolešnu ditinstvu. Radustta na unezi gudini nikuj ni moži da ja zabrávi ali umené. SadniŠ u tazi pumiréna, gurašta kašta, ni moži da ni zadremiš i da ti se naredat napreć uŠite ud náj-manenite pa du náj-stárite ud rodnata ti familija, sate prebráni naokulu natuvárinata sas dubri jasćéta tarpéza, pukraj guraštija palin sas lárma ud dicá budžeć, da Šuš hurtite na pesmata „Kadonete dranŠat, Bruždenjácte varvat“.

N.R.C.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here