Grada Timišvár izbrán za „Evropejska stolica na kulturata prez 2021 g.”

0
132

Iniciativata „Evropejska stolica na kulturata” ij bilá prejata još prez meseca juni 1985 g. ud Saveta na ministerete na kulturata ud Evropejsćija sajuz. Tazi iniciativa ij megju náj-pručutite i náj-populjárnite evropejsći kulturni sabitija i moži da badi mlogu haznuvita za gradovete izjavéni za evropejsći kulturni stolici. Tazi ij idna hubava prelega za gradovete da se pudnuvat, da se uredat, da stánat po-hubanći, da se ubugateji kulturnija žuvot, a evropejsćite nárudi da se dubližat megju tej.


Tazi gudina, titlata „Evropejska stolica na kulturata”, titla kujatu ustánva za cel žuvot, sa dubávili gradovete Aarhus ud Dánemarka i Paphos ud Kipar (Cipru). Prez 2018 g. za badat gradovete Leeuéarden ud Holándija i Valletta ud Malta, prez 2019 g. gradovete Plovdiv ud Balgárija i Matera ud Italia, prez 2020 g. Galéay ud Irlanda i Rijeka ud Harvátsku, a prez 2021 g. za badat gradovete Timišvár ud Rumanija, Novi Sad ud Sarbija i Elefsin ud Garsku.


U nadprevárata za Evropejska stolica na kulturata za 2021 g. ud Rumanija pukraj Timišvár sa učástvali još gradovete Bukuréš, Cluj-Napoca i Baia Mare. Grada Timišvár ij kandidirval za tazi titla prez idin proiekt kojtu nosi imetu „Usvetli grada prezi tébe” („Luminează oraşul prin tine”). Prez 2007 gudina Evropejska stolica na kulturata ij bil grada Sibiu.
Nekolku ud uzrocite za kujatu Timišvár ij bil izbrán za Evropejska stolica na kulturata sa teyi, či Timišvár ij parvija grád sas električesku uličnu usvetlénji ud Europa u 1884 g. (drugija sled Neé York u sveta), ij idin ud náj-stárite

gradove ud Rumanija, ij gulem kulturin centar, mloguetničnotu razbirenji i kulturnotu raznoobrázie tráji ud stotni gudini. Timišvár ij most megju Rumanija i Západnite daržávi. Ud 1953 g. – Timišvár stánva idinstvenija grád ud Europa sas tri daržávni teátara: na rumansći, na madžersći i na nemsći jazici.


Timišvár, puznát kača „Manenata Viena”, „Grada na trandáferete”, „Sarcito na Banáta” moži da se gordeji i sas tuj, či ij parvija europejsći grád kojtu ij imál trámvaj. Tramvája ij bili naprávin u Viena, ud darvu, ij bil taglin ud kune i ij nosil 15 duši – tuj se ij dugudilu na 8 juli 1869 g. Téčata Bega ij bilá kanalizirana téča ud Rumanija pu kujatu se-j plávalu. Náj-stárata Fabrika ud piva ud Rumanija ij Fabrikata ud Piva Timişoreana, usnuvána prez 1781 g.


Timišvár ij grada kojtu náj-mlogu ij pátil spured čuždata okupácija. Još ud antičnust, parvu ud dáki, posle pud rimska okupácija. Ud gudinata 600 du 1081, grada ij menal pud po-mlogjije vladánce, durdi u počnivanjétu na X-ja vek ij flezal pud ungársku vladánij. Idno vreme grada se-j namerval i pud tursku robstvu, ud 1552 g du uslubudevanjétu na grada prez 1716 g. Prez doguvora ud 1718 g., Timišvár flezva ud novu pud ~ustro-ungárska okupácija. Grada se-j varnal na Rumanija, čać prez 1920 gudina, prez Doguvora ud Trianon.
Računat za idin grád sas náj-bugáta arhitektura i kultura ud Rumanija, Timišvár ij glávnu turističesku mestu kujétu ni treba se izpusni da se razglade.