Koladin koncert u Timisvar

0
168

S pumusta i organizirvanjétu na Balgarskotu Druzstvu ud Banat – Rumanija, radustnu prejati u Bozijata kasta ud guspudina dekan i kanonic Gjuka Augustinov, u citvartak, 29 december 2016 gudina, ud 7 sahate posle pladne se-j darzala drugata edicija na Koladnija koncert ud Koladni pesmi u katolicanskata carkva na Sistrite Notre Dame ud Timisvar. Naprec Koladnija koncert, vernicite sa zali del na idna sveta misa udsluzina ud monsenjor Gjuka Augustinov.


U Koladnotu vreme, vreme pusveténu na familijata, na milata, na harmonijata, kaca idna gulema familija, familijata na banatscite balgare, koladnite pesmi sa mu sabrali zagjnu na tozi denj, sa mu zavladeli sarcito i sa zaradvali dusata na prebranite vreme ud dva sahate.
Koladnite pesmi sa nestu svetu. Tija navistevat nebéskata radust na Isusvotu purudénij. Izpeti sas radust u sarcito ud dica, ud mladi i po-stari, mu nanaset na pamec seku gudina za Isusvotu purudénji i mu pukazvat, ci Isus ij megju namu.


U pocnivanj na Koncerta guspudin Gjuka Augustinov ij puzdravel prebranite, kujatu sa napalnali carkvata i ji spumenal, ci Betlehemskata dzvezda, Ditencitu i Négvata majca, sa mu sabrali tuka i sigurnu ni smi dusli da se nadprevarvami, negu na Guspudina Boga, na Majca Bozija, na manenotu Isusce da si pukazimi nasta trudba, da si ubadimi nasta radust. Guspudin Bog néka pumogni za tuj, détu smi ji pocnali, da traji po-vise vreme, da trasimi prelegji da se srestemi po-castu zagjnu i taj da napravimi, da tezi srestenjéta da ustavat sled namu idnija trajni dire.
Zamestnik-predsedatela na Balgarskotu Druzstvu ud Banat – Rumanija, guspudare Stépanku Velcov si-j izkazal i toj radustta da badi tozi vécar zagjnu sas banatscite balgare i ji predal pozdrave i ud starnata na nasta mladata deputatca Mihaela Cokanj, kujatu u tuj vreme ij bila u Bukurés.


Koncerta ud Koladni pesmi ij bil predstavin ud Nikoleta Cokanj, kujatu ij iniciatorka na tuj srestenji. U pocnivanji na koncerta smi prezuveli idin hubanci moment sas betlemase ud Star Bisnov. Nebéskata radust na Isusovotu purudénij ij bila navisténa prez koladni pesmi ud: David Augustinov ud Timisvar, Ema Briana Tanţa ud Vinga, Eduard Mircov ud Timisvar, Nadja i Sara Sehabi ud Brésca, profesor Sebi Kukov ud Smiklus, dofturcata Marijka Muntean zagjnu sas kantura Adrian Matea ud Smiklus,


pejaceskotu druzstvu ud Brésca zagjnu sas kanturcata Racka Ronkov, mazcija kor „Jaku Ronkov“ ud Star Bisnov rakovodin ud Elena Dojceva- Dragomir i Denis Ardelean ud Star Bisnov.


Na kraja na Koncerta, guspudin Gjuka Augustinov ij spumenali jos, ci:
„Nagradi ni smi prepravili, za da ubadimi koj ij pel naj-hubanci. Sinca smi peli ud své sarci! Tozi ij pate pu kojtu treba utvademi i nadalija. Nija tuke u Timisvar smi naj-mlogu ama smi naj-razsipani i smi u gulema opasnust da se raznisémi. Mu-j dragu ga dodi nekuj, kacétu sti dusli vija, cestiti gustene ud naste palcenscite sela, malku da mu ugrejiti, malku da mu razzaraviti, malku da mu usarciti i da mu pukaziti ud di smi krénali… Da ni zabravimi,
ci menatata gudina pu tuj vreme ij bil i nasa deputat Nikola Mirkovic, Bog da gu uprusti! Nitu négu, nitu naste sélene détu sa mu napusnali ni treba da gji zabravimi, negu pu tejnite stapunci da varvimi i da karemi tuj détu tija sa krénali.“ Na birova ud Star Bisnov, Bono Kukalan guspudin ij pudaril idin medal ud praznikuvanjétu na 300 gudini ud uslubudevanjétu na Timisvara za da gu ugudi u muzeja ud Star Bisnov, tam détu ij négvotu mestu.

Smi si krénali ud tozi koncert, natuvarini sas Koladna radust, sas koladni sveti pesmi, kujatu sa mu vazdignali dusite, sa mu pudnuvili vatresnu, sa mu dublizili idnija du drugjijete, sa mu napravili po-milustivi i sa mu napalnali dusite sas dusevin mir, kojtu mu-j nuzin za nastu patuvanji iz zuvota.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here