Kolada u Bresca

0
120
Purudénjétu na nasa Spasitelj, ij idin ud naj-svetlite krastijansci praznici, naj-hubancija i s mila naj-palnija. Tazi tajna na Koladnata nost pravi da flezi u naste sarca milata, uidinva familiji i pravi horata po-dubri. Seku gudina prezuvevami Koladata sas pudnuvéna radust, zastotu u centara na Koladata ij alduva na Boga, Kojtu mu-j daril na namu horata tuj détu ij imal naj- skapu: Négva Sin.
Za da pusretimi Koladata, cekana s emocija i radust ud maneni du gulemi, ud mladi i stari, ud sirumase i bugati, nija banatscite balgare smi se prepravili dusevnu jos ud vremeto na Advénta, katu smi hodili na rannite misi i na devetnica.
    
Radustta na dublizvanjétu na Isusvotu purudénji ij naj-gulema na Babin denj, kuga dicata cicat koladnicata i ugvadet na néja svetlini ud razlicni farbi i formi, a zinite gotvat i prepravet jadenjétu. Iz selata, jos ud sutirnata, se cujat véseli glasve na betlemasete, kujatu, s betlema u rakata i sas hubanci specificni pesmi, navistevat i nosat radustta na tazi gulema i niucekvana cudésa – Isusvotu Purudénji. Sled ga izpejat pesmata, gazdata gji dari sas jabalci, vrejita, slac i pari. Vreja simbolizirva bircét i dalgji gudini, a jabalcite simbolizirvat dubrostanji i bugatstvu.
U koladnotu vreme sekuj mozi da dunesé malku gurastina u studénite nosti ga prenisé duha na Koladata u kasti.
U mlogjije kasti se-j zapazila jos tradicijata, za vecera na Babin denj sata familija da se preberé i da nasede naokulu tarpézata, détu sa naredéni devette gostbi i se jadé postnu jadenji, pu obicaja – bob. U tarelce s méd sate treba da topat ud gostbite: vreji, jabalci, suséni slivi, susénu grozgji, pumarane, banane, luk casnov, hleb, a sled tuj mozi da se jadé postnija bob. Pud tarpézata se ugvade kosince sas senu, zitu, kukuruz, a ga menat Koladnite praznici, se dava na marvata za zdravi. Sate utidat na srecnostnata koladna sveta misa, a na vrastenji se jadé pifca, kalbasa, mozi véc da se razdrezi smune hleb s bance vatre, a tozi kojtu nameri bancitu za ji pusni u carkvata za sréca.
U Brésca, na Babin denj vecera u 9 sahate i puluvina, dicata, prepravini ud daskalcite Ana-Marijka Tapanov i Klaudija Dermescov, sa napravili za dvete scenetci: „Maci, betlehemsku monce“ – predstavinu ud po-manenite dica i „Idin denj u Nazaret“ – scenetka izigrana ud po-gulemite, kacétu i nekolku Koladni pesmi da stignat du sarcata na prebranite i da usetat radustta na Isusovotu purudénij.
Srecnostnata koladna sveta misa udsluzina ud guspudina parok Noviţa Drăghia ij pocnala sled koladnija program. U tazi sveta nost manenotu Isusce s Négvotu purudénji ij dunélu radust na celija krastijansci svet.
Duha na tozi radustin praznic se-j usestel u hubanci nacicnata brescanska carkva s koladnici, na kujatu sa bljastukali svetlini, s idin gulem betlem i s hubanci koladni pesmi, kujatu sa gji peli sate kujatu vervat u betlehemskata dzvezda.
Smi ustavili svetlustta na koladnata radust da flezi u naste kasti i da mu dunesé dusevin mir, gurastina u familijata, mila, pumirevanji s drugjijete i razglasvanji na hubancija pozdrav s kojtu se cestitami idin drugji: „CESTITU VAMU PURUDéNJI ISUSOVU!“ i „SRECNA KOLADA!“, a neku denj po-kasnu sinca smi si zélili „SRécNA, BLA|éNA I S MILUST PALNA NOVA 2017 GUDINA!“

Tusi PETKOVSEHABI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here