Na 25 december 2016-ta gudina na gulemija i radusnija Praznic na Purudénjétu na Isukrasta, s pocnivanji ud 12 sahate, u katolicanskata carkva ud Smiklus se-j udsluzila idna Sveta Liturgija na banatsci balgarsci jazic.
Tazi 2016-ta gudina Svetata Misa ij bila udsluzina ud novija misnic, kojtu ij parok u Bisnov, gusp. Velcov Pérku. U predikata toj ij spumenal za teologicnata tajnust za Koladata ud Evangjélitu: „i Hurtata telu ij stanala“ kujatu pukazva kacé Guspudin Bog Si-j pukazal Négvata vazmoznust prez Négva Sin Isus, Kojtu Se-j rudil u idna sirumaska seja za spasénjétu na horata. Isus Se-j rudil za sincata, Toj ij dusal u naste duma i u naste sarca. Treba samu da Gu prejémim, ni treba da Gu trasim. Guspudin Bog ij dusal na tozi svet u Isukrasta. Ij dusal simpluvanu vaz sincata, za nikuj da ni mozi da ubadi, ci Gu-j trasil pa ne Gu nameril. Isus ij dusal u naste sarca i za ustani u namu. Négvite darve – milata i mira – sa vécni i nikade nista se izgubat.
Praznika na Isukrastovotu Purudénji se darzi pu celija svet véc vise ud dve hiljadi gudini i seku gudina Koladnata radust, kujatu ja useste seku krastijanin, néka dunesé mila kantu bliznika, radust, razbirenji, mir megju narudite i dusevna svetlust.
Zafalem na guspudina parok Velcov Pérku, ci prudalzeva da sluzi nadalja u Smiklus Sveti Liturgiji na nasa rodin jazic i mu zélimi zdravi, uspeh u négvata rabota i mlogjije radusti.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here