Sveta ud pukraj námu, VIII

U tozi broj na Náša glás, u rámkite na rubrikata Kalejdoskop – Mozajk, prudalževam s kasotu pregladvanji varhu bloga izmudrin i krašten Sveta ud...

Da običaš Balgárija

Penkov Rášku, 67 gudišin banátsći balgarin rudén u Stár Bišnov, a žuveji u Timišvár, se gordeji sas fákta, či ij imál bizbroj prelegji da...

Sveta ud pukraj námu, VI

U tozi broj na Náša glás, u rámkite na rubrikata Kalejdoskop – Mozajk, prudalževam s kasotu pregladvanji varhu bloga izmudrin i krašten Sveta ud...

Práznić na balgarsćija jazić u Rumanija

Sas prelegata na Praznika na balgarsćija jazić u Rumanija, Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija organizirva slédnite kulturni prujávi: • U sabuta, 20 máj, u...

„KOLADA 2016“ U SMIKLUS

Na 25 december 2016-ta gudina na gulemija i radusnija Praznic na Purudénjétu na Isukrasta, s pocnivanji ud 12 sahate, u katolicanskata carkva ud Smiklus...

Sveta ud pukraj námu, IX

U tozi broj na Náša glás, u rámkite na rubrikata Kalejdoskop – Mozajk, prudalževam s kasotu pregladvanji varhu bloga izmudrin i krašten Sveta ud...

Sveta ud pukraj námu, II

KALEJDOSKOP – MOZAJK (Sveta ud pukraj námu, II)   U predišnija broj na Náša glás, u rámkite na rubrikata Kalejdoskop – Mozajk, sam započnala idno kasu pregladvanji...

Sveta ud pukraj námu, V

U tozi broj na Náša glás, u rámkite na rubrikata Kalejdoskop – Mozajk, prudalževam s kasotu pregladvanji varhu bloga izmudrin i krašten Sveta ud...

U Balgárija se uči banátsći balgarsći knižovin jazić!

Sas rádust smi razbráli, či u Jugozápadnija Universitet „Neofit Rilski“ ud Blagoevgrád (usnuván prez 1976 g.) se uči, véć ud tri gudini, banátsći balgarsći knižovin...

Naznajenjeta

•Na slogata na Komisijata za finánsi ud Saveta na nacionálnite malcinstvá (kojtu se darži du Pravitelstvotu na Rumanija) ud 5 april 2017 g., nášta...

RECENTE

RECOMANDATE