PATE, ISTENATA i ZUVOTA

       Zašto Te milvam? Justin Mačenika ij pisal za parvite krastijáne slédnotu: „Unezi ud námu, kujatu sa po-možni se briguvat za sirumásete, nija...

O, kakva radust gulema!

Natuvárini s koladna svetla i pozitivna energija, drugjija denj na Kolada, na 26 december – na Sveti Stépan –, u Balgarskata kašta ud Bréšća,...

„KOLADA 2016“ U SMIKLUS

Na 25 december 2016-ta gudina na gulemija i radusnija Praznic na Purudénjétu na Isukrasta, s pocnivanji ud 12 sahate, u katolicanskata carkva ud Smiklus...

Koladin koncert u Timisvar

S pumusta i organizirvanjétu na Balgarskotu Druzstvu ud Banat - Rumanija, radustnu prejati u Bozijata kasta ud guspudina dekan i kanonic Gjuka Augustinov, u...